vellingeblommans HISTORIA

När Dan Tedestål på slutet av 1970-talet började jobba i sina föräldrars tomatodling var det ingen som kunde föreställa sig att verksamheten 40 år senare skulle ha förvandlats till dagens helt unika anläggning.

”När jag började jobba i mina föräldrars tomatodling var det i en tid då tomtpriserna sjönk och oljepriserna ökade. Därmed steg uppvärmningskostnaderna för växthusen”, förklarar Dan.

För att verksamheten skulle överleva kompletterade han med försäljning av grönsaker och senare även krukväxter på torget två gånger i veckan. En satsning som skulle visa sig vara mycket eftertraktad. Delar av föräldrarnas tomatodling byggdes om och förvandlades till en 300 m2 butiksdel och 1981 öppnades Vellingeblomman. Kunderna hittade till Vellingeblomman redan innan Dan hunnit annonsera och sedan dess har verksamheten bara vuxit i takt med Dans allt modigare och mer kreativa investeringar.

Dan tedestål, Vellingeblommans ägare, står i växthuset bland gröna växter